Symbolske kropper - en kvalitativ studie av menn som bruker anabole steroider

Lenke: Symbolske kropper - en kvalitativ studie av menn som bruker anabole steroider

Original tittel: Doping utenfor organisert idrett

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Spiseforstyrrelser, Kropp og sinn

Emner: Doping

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Stavanger Universitetssykehus - Psykiatrisk klinikk

Språk: Norsk