Tjenestetilbudene til døve med psykiske lidelser : en utredning med forslag om å styrke tilbudene fra psykisk helsevern til døve barn ungdommer og voksne

Lenke: Tjenestetilbudene til døve med psykiske lidelser : en utredning med forslag om å styrke tilbudene fra psykisk helsevern til døve barn ungdommer og voksne

Description:

Utreder behovet for et fremtidig tilbud. Inkluderer ulike grupper døve med psykiske lidelser som ellers har fått lite oppmerksomhet.

Tema: Psykisk helse, Kropp og sinn

Emner: Helsetjeneste

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk