Ungdata

Lenke: Ungdata

Description:

Opplysninger om norske ungdomsskoleelevers med henblikk på skole, rus og andre forhold. I 2013 fylte over 60000 ungdommer ut spørreskjemaet. 

Først publisert: 10.10.2014

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse

Utgiver: NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Språk: Norsk