Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge

Lenke: Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge

Først publisert: 02.06.2014

Tema: Psykisk helse, Flyktninger og innvandrere, Traumer, stress og overgrep, Kjønn og seksualitet

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Språk: Norsk