Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenester til utsatte barn

Lenke: Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid. Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barnevernstjenester til utsatte barn

Description:

Kort sammendrag av Rapport fra Helsetilsynet 5/2009.

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Traumer, stress og overgrep, Kommunehelsetjeneste

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk