Utsatte spedbarn og småbarn - skader, overgrep og atferdsproblemer

Lenke: Utsatte spedbarn og småbarn - skader, overgrep og atferdsproblemer

Original tittel: Infants and toddlers at risk: Injuries, abuse and behavioural problems

Description:

Doktoravhandling.

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Traumer, stress og overgrep, Voldsrisiko og kriminalitet

Emner: Atferd, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk