Utviklingshemmede med alvorlige adferdsavvik og /eller psykiske lidelser. En kartlegging av spesialisthelsetjenestens tilbud og behov.

Lenke: Utviklingshemmede med alvorlige adferdsavvik og /eller psykiske lidelser. En kartlegging av spesialisthelsetjenestens tilbud og behov.

Description:

Resultat av den kartlegging som KRUT as foretok i 1998 på oppdrag fra Statens helsetilsyn. De konklusjoner og forslag til tiltak som framkommer i rapporten, er utredernes egne.

Tema: Psykisk helse, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Psykiske lidelser, Utviklingsforstyrrelser

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Statens helsetilsyn

Språk: Norsk