Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

Lenke: Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030

Description:

Rapporten omtaler hvordan teknologiske løsninger kan brukes som verktøy i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt hjelpe mennesker til bedre å mestre eget liv og helse.

Først publisert: 01.06.2012

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri, Kropp og sinn

Emner: Velferdsteknologi

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Helsedirektoratet

Språk: Norsk