Videre etter vold? Retten til vern og støtte i reetableringsfasen for voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn

Først publisert: 30.05.2024

Tema: Psykisk helse, Flyktninger og innvandrere, Traumer, stress og overgrep

Emner: Flyktninger og innvandrere, Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Rapporter

Utgiver: Norges institutt for menneskerettigheter (NIM)

Språk: Norsk