Akuttnettverket

Lenke: Akuttnettverket

Description:

Nettverk for akuttavdelinger, akutteam og andre akuttenheter innen psykisk helsevern for barn/ungdom og for voksne, samt for brukergrupper og forskningsmiljøer. Ansvaret for ledelse og drift av nettverket er lagt til Akershus universitetssykehus ved Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) i Divisjon psykisk helsevern.

Først publisert: 15.09.2010

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Psykisk helse, Akuttpsykiatri

Emner: Akuttpsykiatri

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Akershus universitetssykehus

Språk: Norsk