Aspergers syndrom og rus - undervisningsvideoer

Lenke: Aspergers syndrom og rus - undervisningsvideoer

Original tittel: Asperger syndrom og rus

Description:

Undervisningsvideoer om Asperger syndrom og rus. Pårørende og brukere med Asperger syndrom har i flere år erfart at tradisjonell behandling av ruslidelser ikke passet for dem. Fagmiljøer innen avhengighetsbehandling og nevroutviklingsforstyrrelser ved Oslo universitetssykehus (OUS), har utforsket hvordan rusbehandling kan ta hensyn til grunnlidelsen Asperger syndrom og utdyper hvordan man kan håndtere dette i fire filmer.

Først publisert: 08.05.2023

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Utviklingsforstyrrelser

Emner: Autismespektrumlidelser, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Ressurser på nett, Videoer

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Språk: Norsk