CYP-metabolisme av legemidler

Lenke: CYP-metabolisme av legemidler

Description:

Dette er et fritt tilgjengelig nettsted som gir deg oppdatert informasjon om cytokrom P450 (CYP)-metabolisme av legemidler. Målet er at informasjonen skal bidra til sikrere og mer rasjonell legemiddelbehandling. Den primære målgruppen er derfor leger og farmasøyter.

Først publisert: 14.09.2007

Sist faglig oppdatert: 10.11.2015

Tema: Psykisk helse

Dokumenttype: Ressurser på nett

Språk: Norsk