Depresjon hos eldre

Lenke: Depresjon hos eldre

Description:

Anbefalinger og opplæringsressurser for behandling

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Alderspsykiatri

Emner: Depresjon, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Veiledere, Ressurser på nett

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk