Nettbiblioteket - om barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling, ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner

Lenke: Nettbiblioteket - om barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling, ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner

Description:

Relevant kunnskap innen barnevern og familievern, oppvekst, likestilling og ikke-diskriminering. Med tilgang til blant annet fagtidsskrifter, forskningsrapporter, rettskilder, veiledninger og råd.

Tema: Barn og unge, Psykisk helse

Emner: Integrering og diskriminering, Miljø, Barnevern, Familietiltak

Dokumenttype: Organisasjoner, Ressurser på nett

Språk: Norsk