Ressursside om ADHD og andre utviklingsforstyrrelser

Lenke: Ressursside om ADHD og andre utviklingsforstyrrelser

Tema: ADHD, Utviklingsforstyrrelser

Emner: ADHD, Autismespektrumlidelser, Tics og Tourettes syndrom

Dokumenttype: Pasientinformasjon, Ressurser på nett

Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU), Helse Sør-Øst, ADHD Norge, Helse Bergen, Helse Nord, Helsedirektoratet

Språk: Norsk