TIPS Sør-Øst

Lenke: TIPS Sør-Øst

Original tittel: Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Tema: Psykisk helse, Schizofreni og psykose

Emner: Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk