Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

Lenke: Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB)

Description:

Nasjonal kompetansetjeneste TSB er en nasjonal kompetansetjeneste som produserer rapporter, opplæringsmateriell mm). Kompetansetjenesten har også samlet retningslinjer og juridiske dokumenter.

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet

Emner: Rus og avhengighet

Dokumenttype: Ressurser på nett

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk