Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern

Lenke: Bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern

Description:

Formålet med prosedyren er:

  • å kvalitetssikre bruk av mekaniske tvangsmidler i psykisk helsevern i henhold til myndighetskrav og i samsvar med menneskerettigheter og kunnskapsbasert praksis 1-9)
  • å avverge skader på pasient og helsepersonell
  • å ivareta pasientens verdighet og integritet gjennom hele forløpet og så langt som
  • mulig være i overenstemmelse med pasientens behov, selvbestemmelsesrett og
  • respekten for menneskeverdet.
  • å forebygge og begrense bruk av mekaniske tvangsmidler

Først publisert: 08.02.2022

Tema: Psykisk helse, Akuttpsykiatri

Emner: Akuttpsykiatri, Tvang

Dokumenttype: Retningslinjer, Fagprosedyrer

Utgiver: Helse Bergen

Språk: Norsk