Generalisert angst og panikklidelse

Lenke: Generalisert angst og panikklidelse

Original tittel: Generalized anxiety disorder and panic disorder

Tema: Psykisk helse, Angst

Emner: Angst

Dokumenttype: Retningslinjer

Utgiver: American Family Physician

Språk: English