Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere: vurdering og tiltak

Lenke: Psykisk helse hos flyktninger og asylsøkere: vurdering og tiltak

Original tittel: Mental Health of Refugees and Asylum Seekers: Assessment and Intervention

Sist faglig oppdatert: 05.12.2017

Tema: Psykisk helse, Flyktninger og innvandrere

Emner: Flyktninger og innvandrere

Dokumenttype: Veiledere

Utgiver: Canadian Journal of Psychiatry

Språk: English