5-15 - Nordisk skjema for utredning av barns utvikling og atferd (krever registrering og innlogging)

Lenke: 5-15 - Nordisk skjema for utredning av barns utvikling og atferd (krever registrering og innlogging)

Description:

Krever registrering og innlogging (gratis) hos http://www.5-15.org. Nordisk spørreskjema for kartlegging av vansker hos barn i alderen 5 til 15 år. Motorikk, oppmerksomhet, språk, læring og sosial fungering er blant de områdene som dekkes. Normeringen baserer seg på skjemaer fylt ut av flere tusen foreldre i hele Norden. Krever innlogging.  (c) 2009, published by "Nordic Research Group on AD/HD", Marit Korkman (FIN), Björn Kadesjö (SWE), Anegen Trillingsgaard (DAN), Katarina Michelsson (FIN), Lars-Olof Janols (SWE), Gerd Strand (NOR) og Christopher Gillberg (SWE). Se evaluering.

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Kropp og sinn

Emner: Barn og unge, ADHD

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt Kompetansesenter for ADHD Tourettes syndrom og narkolepsi

Språk: Norsk