AD8 Demens Screening Intervju

Intern lenke: ad8-demens-screening-intervju

Description:

Norsk utgave av Martin Bystad og Per M. Aslaksen med tillatelse fra James E. Galvin og John C. Morris ved Knight`s Alzheimers Disease Research, Center. Washington University. Copyright 2005. Ingen kjent validering.Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Diagnostikk og utredning, Demens

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: University of Washington, Helsebiblioteket

Språk: Norsk