ADL-vurdering

Lenke: ADL-vurdering

Description:

Instrumentelle aktiviteter i dagliglivet (I-ADL) og Personnære aktiviteter i dagliglivet (P-ADL). Lawton og Brody, 1969.

Først publisert: 20.10.2011

Sist faglig oppdatert: 04.11.2020

Tema: Psykisk helse, Alderspsykiatri, Akuttpsykiatri

Emner: Aktiviteter i dagliglivet, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk