Barthels ADL-indeks

Lenke: Barthels ADL-indeks

Description:

Publisert av Mahoney og Barthel i Maryland State Med J 1965;14:61-65 (Ref 33). Norsk versjon ved Knut Laake. Lenke til Norsk geriatrisk forenings sider.

Først publisert: 01.01.2008

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Psykisk helsearbeid, Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Den norske legeforening

Språk: Norsk