BVC - Brøset Violence Checklist - Brukerveiledning

Description:

BVC er et godt validert skåringsverktøy for å vurdere kortsiktig voldsrisiko. Se validering.

Først publisert: 06.02.2013

Sist faglig oppdatert: 24.02.2016

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet, Akuttpsykiatri

Emner: Akuttpsykiatri, Voldsrisiko og kriminalitet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk