BVC - Brøset Violence Checklist - Brukerveiledning

Intern lenke: bvc-brukerveilledning

Description:

BVC er et godt validert skåringsverktøy for å vurdere kortsiktig voldsrisiko. Se validering.

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet, Akuttpsykiatri

Emner: Akuttpsykiatri, Voldsrisiko og kriminalitet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk