BVC - Brøset Violence Checklist - Skjema

Intern lenke: bvc-ukeskjema

Description:

BVC er et godt validert skåringsverktøy for å vurdere kortsiktig voldsrisiko. Se validering.

Tema: Psykisk helse, Voldsrisiko og kriminalitet, Akuttpsykiatri

Emner: Akuttpsykiatri, Voldsrisiko og kriminalitet, Forebygging

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk