CAPS-5 - Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM-5

Lenke: CAPS-5 - Klinikeradministrert PTSD-skala for DSM-5

Original tittel: CAPS-5 - The Clinician Administered PTSD Scale for DSM-5

Først publisert: 01.05.2015

Sist faglig oppdatert: 01.05.2015

Tema: Psykisk helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Posttraumatisk stresslidelse (PTSD), Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk