ChEDE - The Eating Disorder Examination (12.0D/C.3) - Barneversjonen

Lenke: ChEDE - The Eating Disorder Examination (12.0D/C.3) - Barneversjonen

Description:

For bruk med barn og ungdom i alderen 8-14 år. Tilrettelagt for barn og ungdom av Rachel Bryant-Waugh, i samarbeid med Christopher Fairburn og Zafra Cooper. Oversatt til norsk av Maria Øverås og Winnie Ødegård, ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse, Spiseforstyrrelser

Emner: Spiseforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk