CHOCI - Child Obsessive - Compulsive Inventory

Lenke: CHOCI - Child Obsessive - Compulsive Inventory

Description:

Selvutfyllingsversjon av intervjuet CY-BOCS (Childrens Yale-Brown Obsessive Compulsive Inventory). Utviklet av Roz Shafran, Ian Frampton, Isobel Heyman, Martina Reynolds, Bethany Teachman og S. Rachman. Oversatt til norsk av Maria Øverås, Deborah Reas og Ian Frampton ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Oversettelsesprosessen innebærer oversettelse fra engelsk til norsk, tilbakeoversettelse til engelsk og godkjenning av tilbakeoversettelse med rettelser.

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Angst

Emner: Tvangslidelse

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Språk: Norsk