CIA - Clinical Impairment Assessment Questionnaire (3.0)

Lenke: CIA - Clinical Impairment Assessment Questionnaire (3.0)

Description:

Copyright 2008 by Kristin Bohn and Christopher Fairburn. Norsk godkjent oversettelse ved D. L. Reas og Ø. Rø ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP),Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, september 2008.

Tema: Psykisk helse, Spiseforstyrrelser

Emner: Spiseforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk