CORE - Clinical Outcomes in Routine Evaluation - avslutning av terapi

Intern lenke: avslutning-av-terapi

Description:

Skåringsverktøyet består av tre deler, CORE-OM, CORE Vurdering for terapi, og CORE Avslutning av terapi. Tilsammen gir de 3 delene en oversikt over problemer og plager pasienten har, en skår for grad av symptomer og plager, og en oppsummering av hva slags behandling som er gitt.

 CORE-OM er selvutfylling for pasienten, og brukt ved innledning og avslutning av terapi gir dette en endrings-skår for grad av endring i symptomer og plager fra start til avslutning av behandling. Man får ut en totalskår, og 4 subdimensjoner: Funksjon, problem, velvære og risiko (for skade på seg selv og andre). Kort skåringsmanual er vedlagt

 Pakken er til gratis bruk for alle. CORE-OM må ikke endres, men de to andre skjemaene kan endres utfra hva som passer best for den enkelte poliklinikk. Det finnes en egen software for å legge inn dataene, den kan kjøpes svært rimelig fra CORE IMS, eller man kan legge inn dataene i en nettbasert versjon, CORE NET. 

 Norsk godkjent oversettelse ved prof. dr. med. Vidje Hansen, Universitetet i Tromsø

Tema: Psykisk helse, Psykoterapi

Emner: Psykoterapi

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Universitetet i Tromsø

Språk: Norsk