Cornell skala for depresjon ved demens

Lenke: Cornell skala for depresjon ved demens

Description:

Skalaen er basert primært på observasjon av pasienten fra pleiepersonell. Publisert av Alexopoulos m.fl. 1988. Norsk versjon ved D. Årsland, revidert 2019.

Først publisert: 01.01.1988

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Depresjon, Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk