Cornell skala for depresjon ved demens - veileder

Lenke: Cornell skala for depresjon ved demens - veileder

Description:

Skalaen er basert primært på observasjon av pasienten fra pleiepersonell. Publisert av Alexopoulos m.fl. 1988 norsk versjon ved Dag Årsland. Validert i Int J of Geriatric Psychiatry 11: 5 457 - 460.

Først publisert: 01.01.2014

Sist faglig oppdatert: 01.01.2019

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Depresjon, Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk