Demensutredning i kommunehelsetjenesten – utredningsverktøy til bruk for leger

Lenke: Demensutredning i kommunehelsetjenesten – utredningsverktøy til bruk for leger

Description:

Verktøyet ledsages av sjekkliste samt en veileder som gir utfyllende informasjon.

Først publisert: 13.10.2007

Sist faglig oppdatert: 04.11.2020

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Demens

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk