EDE-Q - Eating Disorder Examination Questionnaire (6.0)

Lenke: EDE-Q - Eating Disorder Examination Questionnaire (6.0)

Description:

Fra "Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders" av Christopher G. Fairburn. Copyright 2008: Kristin Bohn og Christopher Fairburn. Norsk godkjent oversettelse ved D. L. Reas og Ø. Rø ved Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP), Oslo universitetssykehus HF, Ullevål september 2008.

Tema: Psykisk helse, Spiseforstyrrelser

Emner: Spiseforstyrrelser

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Oslo Universitetssykehus

Språk: Norsk