GBS - Gottfries-Bråne-Sten-skalaen

Lenke: GBS - Gottfries-Bråne-Sten-skalaen

Description:

Vurderingsskala for alvorlighetsgraden av demens. Publisert av C-G. Gottfries, G. Bråne og G. Steen. Adv. Gerontol. Geriatr. 1982;1:311-30. Oversatt og bearbeidet til norsk av overlege dr. med. Harald A. Nygaard. Lenke til Norsk geriatrisk forenings sider hos legeforeningen.no. Norsk versjon er reliabilitets-testet, men ikke validert. (HA Nygaard G Bråne. Tidsskr Nor Lægeforen 1987;107:546-7. Ref 67).

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Demens

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Norsk Helseinformatikk (NHI)

Språk: Norsk