GDS - Geriatrisk depresjonsskala

Lenke: GDS - Geriatrisk depresjonsskala

Description:

Selvevalueringsskala som avdekker depresjon hos eldre. Publisert av Yesavage i 1983. Norsk versjon ved Knut Engedal.

Først publisert: 15.10.2007

Sist faglig oppdatert: 17.02.2021

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Depresjon, Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk