HoNOS - Health of the Nation Outcome Scale

Intern lenke: honos-norsk-oversett-14648a

Description:

HoNOS er det mest brukte utfallsmålet brukt i psykisk helsetjeneste i England. Norsk oversettelse ved Torleif Ruud. Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Schizofreni og psykose, Kropp og sinn, Diagnostikk og utredning

Emner: Diagnostikk og utredning, Psykose, Schizofreni, Kropp og sinn, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: The Royal College of Psychiatrists, Helsebiblioteket

Språk: Norsk