Kartleggingsverktøy traumer, stress og overgrep - voksne

Lenke: Kartleggingsverktøy traumer, stress og overgrep - voksne

Description:

På denne siden finner du kartleggingsskjemaer og kliniske verktøy som kan brukes for utredning, vurdering, diagnostisering og behandling av traumerelaterte helseplager. Verktøyene er ment for bruk av kvalifisert helsepersonell med kunnskap om utredning av psykiske plager. Verktøyene finnes på flere språk. 

Blant verktøyene er TRAPS I, TRAPS II, KBL, KAPS-5, og ITQ.

Søkeord: skåringsverktøy, tester, PTSD, traumer, stress, overgrep

Tema: Psykisk helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Språk: Norsk