KBL - Kartlegging av belastende livshendelser

Lenke: KBL - Kartlegging av belastende livshendelser

Først publisert: 01.01.1998

Sist faglig oppdatert: 01.01.2013

Tema: Psykisk helse, Traumer, stress og overgrep

Emner: Traumer, stress og overgrep

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Språk: Norsk