KDV - Klinisk demensvurdering

Lenke: KDV - Klinisk demensvurdering

Description:

Vurderer kognitiv svikt og mulig demens samt eventuell grad av demens.

Først publisert: 01.01.1982

Sist faglig oppdatert: 01.01.1982

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk