Kiddie-SADS-PL DSM-5 Tilleggshefte 2 - Schizofrenispektrum og andre psykotiske lidelser

Intern lenke: kiddie-sads-pl-dsm-5-tilleggshefte2-schizofreni-spektrum-og-andre-psykotiske-lidelser

Først publisert: 28.01.2020

Sist faglig oppdatert: 28.01.2020

Tema: Psykisk helse, Barn og unges psykiske helse, Schizofreni og psykose

Emner: Barn og unge, Psykose, Schizofreni

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Språk: Norsk