Kiddie-SADS-PL DSM-5 Tilleggshefte 5 - Spiseforstyrrelser og rusmisbruk

Intern lenke: kiddie-sads-pl-dsm-5-tilleggshefte5-spiseforstyrrelser-og-rusmisbruk.

Først publisert: 28.01.2020

Sist faglig oppdatert: 28.01.2020

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet, Barn og unges psykiske helse, Spiseforstyrrelser

Emner: Barn og unge, Spiseforstyrrelser, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Språk: Norsk