Kjøreferdigheter - spørsmål til pårørende, revidert 2018

Lenke: Kjøreferdigheter - spørsmål til pårørende, revidert 2018

Description:

Skjemaet består av trafikkrelevante spørsmål. Det er ikke et selvutfylningsskjema og har ingen definerte grenseverdier. Vær oppmerksom på at pårørende kan ha stor sekundærgevinst av at pasienten fortsetter å kjøre bil, og komparentopplysninger må vurderes i forhold til dette. Strobel, Brækhus og Johansen, revidert 2018.

Først publisert: 01.01.1998

Sist faglig oppdatert: 01.01.2018

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri, Allmennmedisin

Emner: Bilkjøring, Demens, Alderspsykiatri, Eldre

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk