MADRS - Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale

Lenke: MADRS - Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale

Description:

Brukes til å vurdere omfanget og intensiteten av vanlige depresjonssymptomer, samt til å følge opp en behandling. Fokuserer på psykiske symptomer på depresjon, men den kan også brukes hos pasienter med somatiske grunnlidelse. Publisert av Montgomery og Åsberg i Br J Psychiat 1979;134:382-89. Oversatt og bearbeidet til norsk av professor dr. med. Ulrik Malt. Norsk oversettelse beskrevet av MH Kalfoss. Scand J Caring Sci 1992;6:23-28.

Først publisert: 15.06.2016

Sist faglig oppdatert: 06.06.2019

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Akuttpsykiatri

Emner: Depresjon

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Gyldendal Akademisk

Forfatter: Ulrik Malt

Språk: Norsk