MADRS-S - Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale (selvutfylling)

Intern lenke: madrs-selvutfylling-pasient

Description:

Brukes til å vurdere omfanget og intensiteten av vanlige depresjonssymptomer, samt til å følge opp en behandling. Fokuserer på psykiske symptomer på depresjon, men den kan også brukes hos pasienter med somatiske grunnlidelse. 

Først publisert: 11.06.2008

Sist faglig oppdatert: 08.02.2019

Tema: Psykisk helse, Depresjon og mani, Akuttpsykiatri

Emner: Depresjon

Dokumenttype: Verktøy

Forfatter: Ulrik Malt

Språk: Norsk