Medborgerskap - Citizenship Measure

Lenke: Medborgerskap - Citizenship Measure

Description:

Citizenship Measure er et spørreskjema som måler medborgerskap. Originalversjonen ble utgitt i 2012., og oversatt til norsk av Linda Nesse mfl.Spørreskjemaet består av 45 spørsmål og ble opprinnelig utviklet som selvutfyllingsskjema. Det kan også benyttes som strukturert intervju. Citizenship Measure kan være et nyttig verktøy for å måle i hvilken grad personer med rus- og psykiske helseproblemer opplever at de har tilgang til ressurser og muligheter som er sentrale for å kunne delta i og tilhøre nærmiljøet og samfunnet. 

Tema: Psykisk helse, Rus og avhengighet

Emner: Psykisk helse, Rus og avhengighet

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Språk: Norsk