MMSE-NR - Norsk revidert mini-mental status evaluering

Lenke: MMSE-NR - Norsk revidert mini-mental status evaluering

Original tittel: MMS

Description:

Demensutredning i kommunehelsetjenesten. Test som måler mental kapasitet på en rekke områder, hukommelse, orienteringsevne, språk, forståelse og visuokonstruksjon. Nettversjon finnes hos NHI.

Først publisert: 14.10.2007

Sist faglig oppdatert: 04.11.2020

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk