NPI - Neuropsychiatric Inventory - sykehjemsversjonen (versjon 2.0)

Intern lenke: npinh

Description:

Publisert av Cummings JL et al, Neurology 1994; 44: 2308-14. Norsk versjon ved Dag Årsland og Elisabeth Dramsdahl, RPS. Ingen kjent validering.

Tema: Psykisk helse

Emner: Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Helsebiblioteket

Språk: Norsk