OBS-demens. Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

Lenke: OBS-demens. Vurderingsskjema for eldre med mental svikt og demens

Description:

Hjelpemiddel for planlegging og igangsetting av miljøbehandling for aldersdemente. Utviklet av Per Kristian Haugen og Arnfinn Eek.

Tema: Psykisk helse, Eldre, Alderspsykiatri

Emner: Demens, Alderspsykiatri

Dokumenttype: Verktøy

Utgiver: Nasjonalt senter for aldring og helse

Språk: Norsk